TEČAJ PRVE POMOĆI

26 svi. TEČAJ PRVE POMOĆI

Tečaj prve pomoći:  3.6.2020. – 5.6.2020. u 19:00 h u prostorijama Škole Vlamal