Prijavnica – obrazovanje odraslih

Ispunite prijavnicu za program obrazovanja za odrasle. Naše osoblje će Vas povratno kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

  IME I PREZIME

  DATUM ROĐENJA

  SPOL

  JMBG/OIB

  MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA

  DRŽAVLJANSTVO

  IME RODITELJA

  RADNI STATUS

  ADRESA STANOVANJA

  KONTAKT (tel / email)


  Podaci o predhodnom obrazovanju


  ŠKOLA I RAZRED

  PROGRAM OBRAZOVANJA

  ZAVRŠENA ŠKOLA ILI STRUČNA SPREMA

  ZANIMANJE

  RADNO ISKUSTVO

  DRUGI PODACI VEZANI UZ UVJET ZA UPIS

  NAČIN FINANCIRANJA