Prijavnica – obrazovanje odraslih

Ispunite prijavnicu za program obrazovanja za odrasle. Naše osoblje će Vas povratno kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

IME I PREZIME

DATUM ROĐENJA

SPOL

JMBG/OIB

MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA

DRŽAVLJANSTVO

IME RODITELJA

RADNI STATUS

ADRESA STANOVANJA

KONTAKT (tel / email)


Podaci o predhodnom obrazovanju


ŠKOLA I RAZRED

PROGRAM OBRAZOVANJA

ZAVRŠENA ŠKOLA ILI STRUČNA SPREMA

ZANIMANJE

RADNO ISKUSTVO

DRUGI PODACI VEZANI UZ UVJET ZA UPIS

NAČIN FINANCIRANJA