TAXI VOZAČI

NOVO!!!!

UPISUJEMO POLAZNIKE ZA PROGRAME:

PREKVALIFIKACIJA VMV + C KATEGORIJA  –  6.990,00 kn (do 31.8.2019.)

STJECANJE POČETNIH  KVALIFIKACIJA ZA TAXI VOZAČE – 500,00 kn

UBRZANI TEČAJ POČETNIH KVALIFIKACIJA  (140 sati teorije+10 sata vožnje) – 3.500,00 kn

KOD 95 – prijevoz putnika – 1.000,00 kn

KOD 95 – prijevoz tereta – 1.000,00 kn

KOD 95 – prijevoz tereta i putnika  – 1.500,00 kn

 

POČETAK TEČAJA: 22.8.2019. u 17:00 h