15 lis. POČETAK TEČAJA PPSP-a

Novi tečaj iz prometnih propisa za A1, A2, A i B kat:

22.10.2018.god. u 11:00 i 18:00 h

5.11.2018.god. u 11:00 i 18:00 h

Novi tečaj iz prometnih propisa za C i CE kat:

22.10.2018. god. u 18:00 h

19.10.2018. god. u 18:00 h