KOD 95, TAXI VOZAČI – obavijesti

Prekvalifikacija VMV + C kat

Ubrzani tečaj početnih kvalifikacija za vozače

Početne kvalifikacije za taksi vozače

KOD 95 – prijevoz tereta

KOD 95- prijevoz putnika

KOD 95 – prijevoz tereta i putnika

POČETAK TEČAJA

NOVI TEČAJ PREDAVANJA ZA PERIODIČKU IZOBRAZBU VOZAČA, POČETNE KVALIFIKACIJE I TAKSI VOZAČI : 26.3.2020. u 17h UBRZANI TEČAJ POČETNIH KVALIFIKACIJA – 140 SATI TEORIJE + 10 SATA UV-a POČETNE KVALIFIKACIJE ZA TAKSI VOZAČE        ...